Trường THPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội

Trường THPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội

Trường THPT Phạm Hồng Thái, Ba Đình, Hà Nội. Là trường đạt chuẩn quốc gia, nằm trong tốp 200 trường thpt có học sinh thi đỗ vào đại học, cao đẳng của cả nước.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm y tế