ATM Vietcombank - Số 76 Nguyễn Trãi

ATM Vietcombank - Số 76 Nguyễn Trãi

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử