ATM Agribank - Số 179 Phùng Hưng

ATM Agribank - Số 179 Phùng Hưng

tình khúc vàng ,bỗng nhiên sao anh nhớ em rất nhiều ,anh thấy trong lòng giá băng vô cùng ,nếu bây giờ em ở đâu hãy cất bước quay trở về ,tuyết mùa hè ,gió trong lòng anh nhớ em ,không có em anh chẳng biết phải làm sao ?tuyết rơi kín trong lòng ,anh biết em quan trọng với anh như thế nào ?

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm ngoại ngữ