Ô mai Hồng Lam - Phạm Ngọc Thạch

Ô mai Hồng Lam - Phạm Ngọc Thạch

 

Ngoài ra Ô mai Hồng Lam còn có mặt ở các địa điểm khác:

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trạm y tế