Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp
  • 0433 650 793
  • Dịch vụ: Cơ quan nhà nước
  • Địa chỉ: Km9 Đại lộ Thăng Long - An Khánh
  • XEM BẢN ĐỒ | XEM WEBSITE

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khách sạn