The Body Shop - Indochina Plaza
  • 04 3795 4011
  • Dịch vụ: Mỹ phẩm
  • Địa chỉ: 239 Xuân Thủy - Phường Dịch Vọng Hậu
  • XEM BẢN ĐỒ | XEM WEBSITE

The Body Shop - Indochina Plaza

Xem thêm thông tin về The Body Shop tại đây.

Các cửa hàng Body Shop tại Hà Nội gồm:
1. The Body Shop - Bà Triệu
2. The Body Shop - Indochina Plaza
3. The Body Shop - Parkson Keangnam
4. The Body Shop - Parkson Viet Tower

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khách sạn