Cửa hàng xăng dầu số 11 - Khu vực xã Chu Minh Quốc lộ 32

Cửa hàng xăng dầu số 11 - Khu vực xã Chu Minh Quốc lộ 32

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trạm y tế