Ốc luộc, ngao hấp - 4 Hoàng Ngọc Phách

Ốc luộc, ngao hấp - 4 Hoàng Ngọc Phách

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khách sạn 4 sao