VietinBank - Phòng giao dịch số 89

VietinBank - Phòng giao dịch số 89

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử