Mỳ chua ngọt Hàn Quốc

Mỳ chua ngọt Hàn Quốc

25.000 đồng mà đĩa mì vừa to vừa chất, với đủ thứ thịt cùng hương liệu mới lạ, hấp dẫn lại "cộp mác" Korea.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật