Giặt khô - Ướt - Là hơi - Nhuộm hấp quần áo

Giặt khô - Ướt - Là hơi - Nhuộm hấp quần áo

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử