ATM Techcombank - Số 30-32 Láng Hạ

ATM Techcombank - Số 30-32 Láng Hạ

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử