VietinBank - Phòng giao dịch Mê Linh Plaza

VietinBank - Phòng giao dịch Mê Linh Plaza

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử