Tòa nhà 17T11 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính

Tòa nhà 17T11 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm thương mại