Bún ốc bà Lan
  • Dịch vụ: Bún
  • Địa chỉ: Ngõ 139 Khương Thượng, nằm trong ngõ cạnh trường Đại học Thủy Lợi
  • XEM BẢN ĐỒ | XEM WEBSITE

Bún ốc bà Lan

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Nhà hàng