Phòng khám Tai Mũi Họng 15 Đội Nhân

Phòng khám Tai Mũi Họng 15 Đội Nhân

Phong Kham Tai Mui Hong cua Thac si Doan Trung Hieu, mo cua tu 5g30 den 7g30 tu thu2 den thu6 va tu 8g30 den 11g30 vao thu 7, Chu Nhat. Vui long goi dien truoc de dat hen va xin tu van, 0904291314.

Dia chi: 15 Pho Doi Nhan, gan benh vien 354, Ba Dinh, Hanoi.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm ngoại ngữ