New Nem - Tràng Tiền

New Nem - Tràng Tiền

Hiện tại NewNem có mặt ở các địa điểm:

1. New Nem - Hàng Lược

2. New Nem - Tràng Tiền

3. New Nem - Bà Triệu

4. New Nem - Láng Hạ

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khu vui chơi