Cửa hàng Bùi Thị Ngọc Diệp

Cửa hàng Bùi Thị Ngọc Diệp

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử