Ngọc Khánh - Phở, bún chả, bia hơi

Ngọc Khánh - Phở, bún chả, bia hơi

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm thương mại