Bún Bung - Xôi - Giò chả - Trứng - Ruốc

Bún Bung - Xôi - Giò chả - Trứng - Ruốc

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trạm y tế