Bia hơi Việt Hà

Bia hơi Việt Hà

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trạm y tế