Cửa hàng đại lý bán lẻ xăng dầu Vĩnh Đạt - 463 Đội Cấn

Cửa hàng đại lý bán lẻ xăng dầu Vĩnh Đạt - 463 Đội Cấn

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử