Bít tết EUREKA Bít tết EUREKA

Nhà nổi số 4 đường ven Hồ Tây (Sau xưởng phim truyện Việt nam - số 4 Thụy Khuê)

Hà Đông
Đông Anh