Nhà hàng Nghi Tàm Nhà hàng Nghi Tàm

Số 68 Ngách 50 Ngõ 310 Nghi Tàm

Cầu Giấy
Chương Mỹ