Pico Plaza - Nguyễn Trãi Pico Plaza - Nguyễn Trãi

76 Nguyễn Trãi

Hà Đông
Ba Đình