Pico Plaza - Nguyễn Trãi Pico Plaza - Nguyễn Trãi

76 Nguyễn Trãi

Cầu Giấy
Thường Tín