Trường THCS Phú Minh Trường THCS Phú Minh

Thôn Đoài - Phú Minh

Cầu Giấy
Ba Đình