Trường THPT Hồng Thái Trường THPT Hồng Thái

Hồng Giang - Hồng Hà

Thanh Trì
Cầu Giấy