Trường THPT Yên Viên - Hà Nội Trường THPT Yên Viên - Hà Nội

Đường Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên

Thanh Trì
Thanh Xuân