Xí nghiệp giặt là Việt Nhật Xí nghiệp giặt là Việt Nhật

Xóm Vực, Đường Kim Giang

Cầm đồ Kim Ngân Cầm đồ Kim Ngân

Số 177, Đường Chiến Thắng

Hoàng Mai
Mê Linh