Sen Hà Thành Sen Hà Thành

177 Bùi Thị Xuân (sau tòa nhà Vincom)

Nhà hàng Sen Nam Thanh Nhà hàng Sen Nam Thanh

84B Nguyễn Du