Hanoi Topaz Hotel Hanoi Topaz Hotel

Số 46 Bát Sứ

Phòng cháy chữa cháy
Trung tâm thương mại