Chi cục thuế huyện Gia Lâm Chi cục thuế huyện Gia Lâm

Số 55 - Đường Cổ Bi

Chi cục thuế huyện Đông Anh Chi cục thuế huyện Đông Anh

Khối 1 - Đường Cao Lỗ

Trung tâm ngoại ngữ
Khu vui chơi