Eximbank - Phòng giao dịch Cửa Đông Eximbank - Phòng giao dịch Cửa Đông

Số 1, Phố Đường Thành

Khu vui chơi
Nhà hàng buffet