ATM Eximbank - Số A13 Trần Đại Nghĩa ATM Eximbank - Số A13 Trần Đại Nghĩa

Số A13 Trần Đại Nghĩa

Eximbank - Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt Eximbank - Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt

Số 30A, Phố Lý Thường Kiệt

Trạm y tế
Trung tâm y tế