Phòng khám đa khoa Minh Tâm Phòng khám đa khoa Minh Tâm

Số 1B, Phố Trần Hưng Đạo

Phòng khám nha khoa Sài Gòn Phòng khám nha khoa Sài Gòn

Số 49, Phố Trần Xuân Soạn

Trung tâm thương mại
Trung tâm ngoại ngữ