Phòng khám đa khoa Bình Minh - 36 Phòng khám đa khoa Bình Minh - 36

Số 102, Đường Phùng Hưng

Phòng cháy chữa cháy
Trường cấp 3