Phòng khám bệnh tư nhân Phòng khám bệnh tư nhân

Số 336, Đường Khương Đình

Trung tâm thương mại
Khách sạn 4 sao