Phòng khám chữa bệnh Phòng khám chữa bệnh

Số 185, Phố Đội Cấn

Bệnh viện
Du lịch