H Clinic Trung Hòa H Clinic Trung Hòa

24T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa

Nha Khoa Liên Thanh Nha Khoa Liên Thanh

30A Hạ Hồi

Khách sạn 4 sao
Nhà hàng