Công an phường Đồng Xuân Công an phường Đồng Xuân

Số 2, Phố Hàng Giấy

Trụ sở công an tỉnh Hà Tây cũ Trụ sở công an tỉnh Hà Tây cũ

Số 6, Đường Quang Trung

Trung tâm ngoại ngữ
Di tích lịch sử