Bến xe Lương Yên Bến xe Lương Yên

Số 3, Đường Nguyễn Khoái

Phòng cháy chữa cháy
Trường cấp 3