Lẩu vịt số 10 Lẩu vịt số 10

Số 10, Đường Yên Phụ

Trường cấp 3
Nhà hàng buffet