Nhà hàng Mini Pot Nhà hàng Mini Pot

Số 86, Phố Phạm Huy Thông

Trung tâm y tế
Nhà hàng