Nhà hàng Nem n Nem - Vincom Long Biên Nhà hàng Nem n Nem - Vincom Long Biên

Gian 403 tầng 4 TTTM Vincom

Lẩu Sỹ Phú 3 Lẩu Sỹ Phú 3

152 Đường Láng

Khách sạn
Siêu thị