Quán cơm Cây Đa Quán cơm Cây Đa

Số 5A, Đường Tam Trinh

Nhà hàng buffet
Trung tâm y tế