Nhà hàng Tản Viên Sơn Nhà hàng Tản Viên Sơn

Số 114, Đường Hoàng Quốc Việt

Nhà hàng Vượng Phát Nhà hàng Vượng Phát

Số 122, Đường Đào Tấn

Trung tâm y tế
Di tích lịch sử