Trường Tiểu học Long Biên Trường Tiểu học Long Biên

Tổ 12 Phường Long Biên

Trạm y tế
Phòng cháy chữa cháy