Trường Tiểu học Ngọc Lâm Trường Tiểu học Ngọc Lâm

Số 17 Hoàng Như Tiếp - Bồ Đề

Công Ty CP Trò Chơi Giáo Dục Trực Tuyến Egame Công Ty CP Trò Chơi Giáo Dục Trực Tuyến Egame

Số 147-149 Trung Kính - Yên Hòa

Trung tâm thương mại
Khách sạn