Quán Ngan Béo Quán Ngan Béo

Số 5 ngõ 72 phố Trần Hưng Đạo

Kem Pháp Kem Pháp

48 Lê Thái Tổ

Trung tâm y tế
Trung tâm ngoại ngữ